top of page

Provocări cosmo-antropologice actuale

O propunere de reînnoită lectură teologică a cosmosului şi a omului
în lumina datelor tehnice contemporane

Intro

5 mai – 3 iulie 2023
În zilele de luni,
de la ora 20.00 (a Parisului)

Modernii propun o lectură cosmologică pe baze noi, strict ştiințifice, ignorând deliberat "ipoteza Dumnezeu". Stephen Hawkings, genial cosmolog contemporan, dar şi ateu militant, face azi referință obsedant la Dumnezeu într-o retorică ateologică. Ne punem în consecință întrebarea, ca moştenitori direcți în plan ştiintific ai abordării modernilor: mai poate exista o lectură inspirată duhovniceşte a realității universului înconjurător şi a omului prin respectarea riguroasă a datelor ştiințifice contemporane? Care (mai) este locul omului in Univers? Cum se pot lectura datele cosmologice actuale printr-o simțire hrănită eclesial? Putem întrezări zorii unei abordări apofatice în viziunea cosmo-antropologică actuală? Cursul de față îşi propune să stârnească răspunsuri.

cosmos-g8258d22df_1920_edited.jpg

Perioada de înscriere

Perioada de desfășurare

26 aprilie –14 mai 2023

5 mai – 3 iulie 2023

Conferențiari

  • pr. prof. Răzvan Iosif Bena

  • Adrian Lemeni

  • pr. Alexandru Gheorghiu

  • pr. decan Cristinel Ioja

Coordonatorul modulului este Pr. Răzvan IONESCU, prodecan al CDS Paris și coordonator al Departamentului Teologie și știință.

 

Cui i se adresează?

Acest program de studiu se adresează tuturor celor interesați. Desigur, o minimă familiarizare cu noțiunile de bază ale Teologiei Ortodoxe va facilita optima participare la acest program de studiu, dar conferențiarii vor încerca - pe cât cu putință - să ofere abordări accesibile unui auditoriu cât mai larg. 

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de luni începând cu ora 20.00 (a Parisului), și vor avea o durată de 2h, din care cel puțin ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților.

Programul va debuta vineri, 5 mai 2023, la ora 20.00, cu un curs inaugural, și se va încheia luni, 3 iulie 2023, cu o întâlnire concluzivă.

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții pot participa la această sesiune tehnică vineri, 5 mai 2023, începând cu ora 19.30 (UTC +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este duminică, 14 mai 2023.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 1 iunie 2023. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

Beneficiar: CDS Paris

IBAN: FR76 1027 8061 4200 0206 5400 133

BIC / SWIFT: CMCIFR2A

Banca: Credit Mutuel

Sucursala: CCM Paris Monge 

Adresa băncii: 25 rue Monge, 75005, Paris 

Comunicare: Nume_Prenume_Program de studiu (ex.: Popescu_Vasile_COSM)

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

PayPal ButtonPayPal Button

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

  2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

  3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 15 mai 2023.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs. Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS (accesibilă doar cursanților înscriși, care vor primi un ID și parolă).

Sesiunea de evaluare va avea loc în toamna anului 2023, cu prezență fizică. Datele exacte și locația acestei întâlniri vor fi comunicate cursanților în scurt timp.

bottom of page