Programe de studiu

 

În fiecare semestru, echipa pedagogică a CDS alege unul sau mai multe subiecte, care sunt apoi dezvoltate sub forma unor "programe de studiu". Un asemenea program este structurat în mai multe săptămâni (între 10 și 15) de activitate de formare, în timpul cărora cei înscriși urmăresc în direct conferințe, participă la discuții și sunt îndrumați pentru a scrie o lucrare de aprofundare sub coordonarea unuia dintre profesori, pornind de la una din temele abordate în timpul întalnirilor în direct.

 

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei Zoom, o deja bine-cunoscută aplicație pentru conferințe și cursuri online, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți.
Modul de acces la acest sistem, precum și alte detalii tehnice vă vor fi comunicate după înscrierea administrativă la una din aceste formări.

În acest al doilea semestru al anului academic 2020-2021 vă propunem următoarele programe de studiu:

Pastorație și duhovnicie:
psihoterapie pastorală ortodoxă

O serie de 12 întâlniri ce își propune să articuleze principiile fundamentale ale împreună-lucrării dintre duhovnicie și psihologie în complexul proces al vindecării omului. În acest demers, modulul aduce laolaltă ierarhi, preoți duhovnici, profesori, psihiatri, psihologi și psihoterapeuți.

Sf. Apostol Pavel: omul, opera, moștenirea

O formare temeinică, o viață fascinantă, o convertire radicală, o gândire extrem de complexă și o dragoste nemărginită pentru Hristos – acesta este Sfântul Apostol Pavel. Într-un nou program de Teologie Biblică în 12 cursuri, ne propunem să oferim cursanților instrumentele ermeneutice necesare unei întâlniri fecunde cu viața și opera Apostolului Neamurilor.

Preoteasa: vocație, slujire, provocări

CDS Paris propune în premieră un curs dedicat susținerii preoteselor, pentru a răspunde nobilei misiuni încredințate lor de Domnul.

Pâinea cea spre ființă: originea, istoria și rânduiala actuală a Dumnezeieștii Liturghii

De-a lungul Postului Mare și continuând până la Rusalii, CDS Paris vă propune un program de studiu cu noțiuni de bază asupra originilor biblice, dezvoltării peste veacuri și rânduielii actuale a Sfintei Liturghii – centrul cultului creștin ortodox.