top of page

INTERPELAREA CONTEMPORANĂ A UMANULUI
De la bioetică la noile tehnologii

Intro

28 martie – 27 iunie 2024
În zilele de joi, de la ora 20.00 (a Parisului)

Frenezia mutațiilor în curs, pe fondul preocupărilor de dezvoltare a tehnologiilor într-un context concurențial tot mai globaliza(n)t, ne îndreptățeşte să resimțim secolul nostru ca fiind mai curând unul al accelerației decât al vitezei. Şi aceasta întrucât dinamica actuală, fără precedent în istorie, face ca procesul contemporan de asimilare psihologică şi socială a noului tehnologic să fie copleşit de viteza crescândă, amețitoare, cu care acesta din urmă se impune în viețile noastre.

Image cours 2024 varianta 2.jpg

Însă nu doar ritmul ne deconcertează, cât şi, deopotrivă, amplitudinea schimbării. Capacitatea noastră de adaptare este astăzi supusă unei alerte continue.

Ne este limpede că nu putem îngurgita schimbări atât de mari fără o metabolizare (teologică) corespunzătoare, cu atât mai mult cu cât însuşi umanul pare a se afla în centrul turbionului tehnologic, interpelarea umanului petrecându-se în direcția reconfigurării / resetării / redefinirii sale. Asimilând noul tehnologic şi ştiințific în practica cotidiană, în chip necesar coordonatele trăirii noastre se schimbă. Ba chiar, constatăm, există tendința să se modifice radical. Tehnologia actuală formatează şi redefineşte în chip neaşteptat cadrul nostru de viață, cel mai adesea cu tendință centrifugă față de coordonatele antropologiei creştine. Cu alte cuvinte, însăşi viziunea şi atitudinea noastră despre cine suntem suportă presiunea schimbării.
De aici decurge o suită de interpelări care se cer întâmpinate curajos. Cursul de față propune o suită de problematizări în domenii de cunoaştere diferite, incluzând aici pe cele specifice preocupărilor bioetice şi până la analiza impactului mediilor virtuale, cultural, social şi economic, în contextul recent al democratizării utilizării industriale a algoritmilor IA. Ce ne interesează este impactul tuturor acestora asupra ființei noastre, asupra devenirii noastre duhovniceşti.

Perioada de înscriere:

Perioada de desfășurare:

8 martie - 3 aprilie 2024

28 martie – 27 iunie 2024

Cui i se adresează?

Acest modul se adresează tuturor celor interesați de explorarea acestei arii tematice, atât de acut actuale, la intersecția dintre teologie și discipline științifice dintre cele cu direct și puternic impact asupra vieții de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Înscrierea nu este condiționată de absolvirea unui program de studii teologice anterior, dar stăpânirea unor noțiuni de bază din tradiția teologică a Bisericii Ortodoxe va constitui desigur un avantaj important în parcurgerea acestui modul.

Program

Cursurile vor fi ținute în serile de joi, începând cu ora 20.00 (a Parisului), și vor avea o durată de maxim 2h, din care primele aprox. 60 de minute vor consta într-o prelegere, urmată apoi de o sesiune de întrebări și răspunsuri.
Programul va debuta joi, 28 martie 2024, cu un curs inaugural, și se va încheia joi, 27 iunie 2024, cu o întâlnire concluzivă. De-a lungul acestor trei luni este prevăzută și o vacanță de Paști: Săptămâna Mare și Săptămâna Luminată (29 aprilie – 12 mai 2024).

Specificații tehnice

Echipamente necesare: un calculator și o conexiune bună la Internet.

Toate cursurile vor fi ținute prin intermediul platformei ZOOM, o aplicație pentru conferințe și cursuri online bine-cunoscută de acum, care oferă o foarte bună calitate a sunetului și imaginii, asigurând totodată instrumentele necesare facilitării unui nivel ridicat de interacțiune între profesor și studenți. Debutul cursurilor va fi precedat de o sesiune de prezentare a platformei ZOOM, în cadrul căreia li se vor prezenta cursanților oportunitățile pe care aceasta ni le pune la dispoziție. Cursanții care doresc pot participa la această sesiune tehnică joi, 28 martie 2024, începând cu ora 19.30 (GMT +1), chiar înaintea sesiunii inaugurale a modulului.

Înscrieri

Înscrierea în acest program se face exclusiv prin completarea formularului de înscriere online disponibil în josul acestei pagini. Data limită pentru înscrieri este miercuri, 3 aprilie 2024.

Costuri

Taxa de înscriere este în valoare de 100 de euro, trebuind achitată înainte de 15 aprilie 2024. Plata se face prin transfer bancar, cu card de credit sau prin PayPal.

Prin transfer bancar

Beneficiar: C.D.S. Paris
IBAN: FR76 1027 8061 4200 0206 5400 133
BIC/SWIFT: CMCIFR2A
Banca: Credit Mutuel
Sucursala: CCM Paris Monge
Adresa băncii: 25 rue Monge, 75005, Paris
Comunicare: Nume, Prenume, Program de studiu (ex.: POPESCU, Vasile, ICU)

Cu card de credit sau prin Paypal

Se aplică un comision de 4% din valoarea tranzacției.

PayPal ButtonPayPal Button

Bursele CDS Paris

Persoanele care, din diferite motive, nu-și permit achitarea integrală a taxei de înscriere au posibilitatea solicitării unei burse de studiu din partea Centrului. În acest caz, completarea formularului de înscriere obișnuit trebuie însoțită de un dosar care să cuprindă următoarele documente:

  1. O scrisoare de motivație din partea solicitantului, în care să fie menționată valoarea contribuției proprii.

  2. Un Curriculum Vitae al solicitantului.

  3. O scrisoare de recomandare din partea preotului paroh al parohiei din care face parte solicitantul (aceasta din urmă, numai în cazul solicitanților mireni).

Toate acestea trebuie trimise prin e-mail la adresa secretar@teologie.eu, înainte de 3 aprilie 2024.

Echipa CDS Paris va analiza fiecare solicitare în parte și-i va informa pe solicitanți asupra deciziei luate, în cel mai scurt timp.

Evaluarea

După obiceiul anilor trecuți, evaluarea în urma acestui program de studiu se va face în cadrul unei întâlniri față către față a cursanților cu profesorii, ce va avea loc la Sevilia, în perioada 23-25 septembrie 2024. (Detaliile asupra locației și programului amănunțit al sesiunii vor fi comunicate până la sfârșitul lunii martie 2024).
Cele trei zile de lucru ale acestei întâlniri vor cuprinde, pe lângă evaluarea propriu-zisă a cursanților, o sesiune de prelegeri în plen din partea profesorilor, ateliere tematice și vizitarea câtorva obiective turistice din zona care ne va găzdui. Întregul program va fi încadrat într-un program liturgic, ce va culmina cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, în ultima noapte a întâlnirii.
Evaluarea în urma acestui modul va fi una de tip colocviu, pornind de la un eseu pe care fiecare cursant îl va fi pregătit pornind de la una din temele abordate de-a lungul celor 12 seri de curs.
Cursanții vor găsi îndrumări mai detaliate asupra metodologiei de evaluare pe platforma pedagogică a CDS (accesibilă doar cursanților înscriși, care vor primi un ID și parolă).

bottom of page